Партнери

ПИНА го организира ИФФС во партнерство со Фондацијата „Фридрих Еберт“ Скопје (FES).

UNHCR Logo

Годинава дел од фестивалската програма е поддржан и од УНХЦР Скопје.